ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์


ตัวอย่างการกรอกหมายเลข S/N สำหรับสินค้า

กรุณากรอกหมายเลข S/N 13 หลัก ในช่องหมายเลขประจำสินค้า (S/N : Serial number)
 

แบบฟอร์มลงทะเบียนผลิตภัณฑ์

Fields marked with an * are required

ข้อมูลบุคคล

 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์