ลงทะเบียนออนไลน์รับประกันสินค้า

บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด ใคร่ขอแสดงความขอบคุณและแสดงความยินดี ที่ท่านเลือกซื้อสินค้าและบริการคุณภาพของทางบริษัทฯ บริษัทฯขอเรียนว่า ท่านจะได้รับการเอาใจใส่และดูแลเป็นอย่างดี และขอแจ้งให้ทราบถึงหลักเกณฑ์การรับประกันดังนี้ 

1.การเริ่มต้นรับประกัน
ระยะเวลาการรับประกันจะเริ่มต้นตั้งแต่วันส่งมอบสินค้าแก่ลูกค้า

2.ขอบเขตการรับประกัน
ด้วยการซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนใดๆ ที่เกิดจากความเสียหายเนื่องจากความบกพร่องของวัสดุ หรือกรรมวิธีผลิตจากโรงงานในระยะเวลาตามนี้

หมวดสินค้าที่รับประกันตลอดอายุการใช้งาน (LIFETIME WARRANTY, Extended 30Y)*

•    ถังเก็บน้ำ+คู่ปั๊มน้ำ SILVER COMBAC ANTI-MICROBIAL รับประกันตลอดอายุการใช้งานเฉพาะตัวถัง ส่วนปั๊มน้ำ รับประกันตามที่บริษัทผู้ผลิตกำหนด
-    รุ่น WATER PAC PRO / รุ่น NATURA WATERPAC / รุ่น TIMBERA WATER PAC / รุ่น MONTBLANC WATER PAC  
•    ถังเก็บน้ำบนดิน ADVANCE SILVER COMBAC ANTI-MICROBIAL 
-    รุ่น VELANA COOLTECH KV / รุ่น METALLIC KV / รุ่น NATURA  KV (KILL VIRUS) / รุ่น PARADISE DURAFLEX KV (KILL VIRUS)
•    ถังเก็บน้ำบนดิน SILVER COMBAC ANTI-MICROBIAL
- รุ่น MONTBLANC / รุ่น TIMBERA / รุ่น METALLIC / รุ่น NATURA 

*เงื่อนไขการรับประกันเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด การรับประกันตลอดอายุการใช้งานจะหมดอายุการรับประกันก็ต่อเมื่อสินค้ามีการยกเลิกผลิต หากมีการยกเลิกผลิต บริษัทฯจะรับประกันสินค้า 30  ปีนับจากวันที่ซื้อ 
*การรับประกันตลอดอายุการใช้งานเริ่มตั้งแต่การผลิตเดือนมิถุนายน 2565 เป็นต้นไปจนกว่าบริษัทฯ จะแจ้งเปลี่ยนแปลง สำหรับการผลิตก่อนเดือน มิถุนายน 2565 รับประกันสินค้า 25 ปี*

 

หมวดสินค้าที่รับประกันตลอดอายุการใช้งาน (LIFETIME WARRANTY, Extended 25Y)*

-    รุ่น PARADISE Duraflex Silver Combac
*เงื่อนไขการรับประกันเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด การรับประกันตลอดอายุการใช้งานจะหมดอายุการรับประกันก็ต่อเมื่อสินค้ามีการยกเลิกผลิต หากมีการยกเลิกผลิต บริษัทฯจะรับประกันสินค้า 25  ปีนับจากวันที่ซื้อ 
*การรับประกันตลอดอายุการใช้งานเริ่มตั้งแต่การผลิตเดือนมิถุนายน 2565 เป็นต้นไปจนกว่าบริษัทฯ จะแจ้งเปลี่ยนแปลง สำหรับการผลิตก่อนเดือนมิถุนายน 2565 รับประกันสินค้า 25 ปี*

 

หมวดสินค้าที่รับประกันตลอดอายุการใช้งาน (LIFETIME WARRANTY, Extended 20Y)*


•    ถังเก็บน้ำบนดิน
-    รุ่น PARADISE Duraflex / รุ่น PARADISE Duraflex Loft
*เงื่อนไขการรับประกันเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด การรับประกันตลอดอายุการใช้งานจะหมดอายุการรับประกันก็ต่อเมื่อสินค้ามีการยกเลิกผลิต หากมีการยกเลิกผลิต บริษัทฯจะรับประกันสินค้า 20  ปีนับจากวันที่ซื้อ 
*การรับประกันตลอดอายุการใช้งานเริ่มตั้งแต่การผลิตเดือนมิถุนายน 2565 เป็นต้นไปจนกว่าบริษัทฯ จะแจ้งเปลี่ยนแปลง สำหรับการผลิตก่อนเดือนมิถุนายน 2565 รับประกันสินค้า 20 ปี


หมวดสินค้าที่รับประกันตามอายุการใช้งาน 

*ถังเก็บน้ำบนดิน SILVER COMBAC ANTI-MICROBIAL  ** รับประกัน 25 ปี *ตามเงื่อนไขบริษัทฯ
-    รุ่น CHABA Silver Combac / รุ่น ROMANO Silver Combac / รุ่น DECO Silver Combac / รุ่น NOBLE Silver Combac / รุ่น BONNIE Silver Combac / รุ่น ROSEMARY Silver Combac / รุ่น COZY Silver combac


ถังเก็บน้ำบนดิน รับประกัน 20 ปี *ตามเงื่อนไขบริษัทฯ
-    ถังเก็บน้ำคู่ปั๊มน้ำ  รุ่น DX5 WATER PAC  (เฉพาะตัวถัง, ปั๊มรับประกันตามผู้ผลิต) / รุ่น CHABA / รุ่น ROMANO / รุ่น DECO / รุ่น NOBLE / รุ่น BONNIE / รุ่น ROSEMARY / รุ่น COZY / รุ่น GIANT / รุ่น GROW / รุ่น GRANITO / รุ่น PORCIO / รุ่น CHAMP


•    ถังเก็บน้ำบนดิน รับประกัน 15 ปี *ตามเงื่อนไขบริษัท
รุ่น ROCK / MONEY-S / GREENERY / ICE 

•    ถังเก็บน้ำสเตนเลส  รับประกัน 5 ปี *ตามเงื่อนไขบริษัท

•    ถังเก็บน้ำใต้ดิน รับประกัน 1 ปี *ตามเงื่อนไขบริษัท

•    ถังบำบัด
  ถังบำบัด DOS ULTRA / COMPACT รับประกัน 5 ปี *ตามเงื่อนไขบริษัท
  ถังบำบัด DOS HERO / HERO FITT / CHAMP / SUPER SEPT รับประกัน 3 ปี*ตามเงื่อนไขบริษัท
  ถังบำบัด OK รับประกัน 1 ปี*ตามเงื่อนไขบริษัท

•    ถังดักไขมัน รับประกัน 1 ปี *ตามเงื่อนไขบริษัท

•    ถังขยะฝังกำแพง รับประกัน 1 ปี *ตามเงื่อนไขบริษัท

3. การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหายดังนี้

 • ชิ้นส่วนที่ต้องเปลียนตามอายุการใช้งาน
 • การใช้งาน การขนย้าย และการติดตั้งที่ไม่เป็นไปตามคำแนะนำของบริษัทฯ (ตามเอกสารคำแนะนำการติดตั้งดูแลรักษาที่มาพร้อมกับตัวสินค้า)
 • การซ่อมแซม ดัดแปลง ปรับแต่งที่ไม่ถูกต้อง หรือใช้ชิ้นส่วน วัสดุอื่นนอกเหนือจากชิ้นส่วนเดิม โดยมิได้มาจากบริษัทฯ
 • การรื้อย้ายที่ผิดวิธี, การซ่อมแซมที่มิได้กระทำโดยบริษัทฯ
 • การเสื่อมโดยความเก่า ความหมองของสีวัสดุ รวมถึงออกไซด์ของโลหะ
 • อุบัติเหตุ อุบัติภัย รวมถึงภัยธรรมชาติ ภาวะจราจลหรือสงคราม
 • การเปลี่ยนผู้ถือกรรมสิทธิ์ (ผู้ถือกรรมสิทธิ์ คือ ผู้ที่มีชื่อในใบรับประกัน)
 • ความเสียหายจากแรงกด แรงบีบ หรือแรงดัน ที่ผิดจากการใช้งานปกติ
 • ความเสียหายต่อเนื่อง

4. ความรับผิดชอบของลูกค้า

 • กรอกรายละเอียดการรับประกันเพื่อส่งกลับบริษัทฯ ภายใน 7 วัน หรือกรอกรายละเอียดการรับประกันผ่านเว็บไซต์  (www.dos.co.th) นับจากวันที่ได้รับสินค้าและเก็บใบรับประกันนี้ไว้เป็นหลักฐาน
 • การกระทำใดนอกเหนือคู่มือการใช้งานที่แนบมากับสินค้า ต้องสอบถามจากฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัทฯ
 • การซ่อมหรือเคลมในระยะประกัน สามารถโทรมาแจ้งมายังฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัทฯ
 • กรณีตรวจสอบแล้ว หากความเสียหายเกิดภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน บริษัทฯ จะดำเนินการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 • กรณีตรวจสอบแล้ว หากความเสียหายเกิดนอกเงื่อนไขการรับประกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่าย

** สำหรับน้ำประปามาตรฐาน กปน.เท่านั้น ห้ามใช้บริเวณน้ำบาดาลหรือน้ำกร่อย

ติดต่อ ฝ่ายบริการลูกค้า บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด  156/20 อาคารธารธนา ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-611-0290 แฟกซ์ 02-611-0652, 02-611-0460
 

ตกลงยอมรับเงื่อนไข