ลงทะเบียนออนไลน์รับประกันสินค้า

บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด ใคร่ขอแสดงความขอบคุณและแสดงความยินดี ที่ท่านเลือกซื้อสินค้าและบริการคุณภาพของทางบริษัทฯ บริษัทฯขอเรียนว่า ท่านจะได้รับการเอาใจใส่และดูแลเป็นอย่างดี และขอแจ้งให้ทราบถึงหลักเกณฑ์การรับประกันดังนี้ 

1.การเริ่มต้นรับประกัน
ระยะเวลาการรับประกันจะเริ่มต้นตั้งแต่วันส่งมอบสินค้าแก่ลูกค้า

2.ขอบเขตการรับประกัน
ด้วยการซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนใดๆ ที่เกิดจากความเสียหายเนื่องจากความบกพร่องของวัสดุ หรือกรรมวิธีผลิตจากโรงงาน ในระยะเวลาตามนี้

 • ถังเก็บน้ำสแตนเลส รับประกัน 5 ปี *ตามเงื่อนไขบริษัท
 • ถังเก็บน้ำบนดิน DOS Combac AntiMicrobial Natura / Paradise / Romano / Deco / Nobel / Chaba / Bonnie / Rosemary รับประกัน 25 ปี *ตามเงื่อนไขบริษัท
 • ถังเก็บน้ำบนดิน Natura / Paradise / Romano / Deco / Nobel / Bonnie / Rosemary / Chaba / Granito / Porcio รับประกัน 20 ปี *ตามเงื่อนไขบริษัท
 • ถังเก็บน้ำบนดิน Money / Greenery รับประกัน 15 ปี *ตามเงื่อนไขบริษัท
 • ถังเก็บน้ำบนดิน Otob / Ecojazz รับประกัน 12 ปี *ตามเงื่อนไขบริษัท
 • ถังบำบัดน้ำเสีย รับประกัน 1-5 ปี *ตามเงื่อนไขบริษัท
 • ถังดักไขมัน รับประกัน 1 ปี *ตามเงื่อนไขบริษัท

3. การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหายดังนี้

 • ชิ้นส่วนที่ต้องเปลียนตามอายุการใช้งาน
 • การใช้งาน การขนย้าย และการติดตั้งที่ไม่เป็นไปตามคำแนะนำของบริษัทฯ (ตามเอกสารคำแนะนำการติดตั้งดูแลรักษาที่มาพร้อมกับตัวสินค้า)
 • การซ่อมแซม ดัดแปลง ปรับแต่งที่ไม่ถูกต้อง หรือใช้ชิ้นส่วน วัสดุอื่นนอกเหนือจากชิ้นส่วนเดิม โดยมิได้มาจากบริษัทฯ
 • การรื้อย้ายที่ผิดวิธี, การซ่อมแซมที่มิได้กระทำโดยบริษัทฯ
 • การเสื่อมโดยความเก่า ความหมองของสีวัสดุ รวมถึงออกไซด์ของโลหะ
 • อุบัติเหตุ อุบัติภัย รวมถึงภัยธรรมชาติ ภาวะจราจลหรือสงคราม
 • การเปลี่ยนผู้ถือกรรมสิทธิ์ (ผู้ถือกรรมสิทธิ์ คือ ผู้ที่มีชื่อในใบรับประกัน)
 • ความเสียหายจากแรงกด แรงบีบ หรือแรงดัน ที่ผิดจากการใช้งานปกติ
 • ความเสียหายต่อเนื่อง

4. ความรับผิดชอบของลูกค้า

 • กรอกรายละเอียดการรับประกันเพื่อส่งกลับบริษัทฯ ภายใน 7 วัน หรือกรอกรายละเอียดการรับประกันผ่านเว็บไซต์  (www.dos.co.th) นับจากวันที่ได้รับสินค้าและเก็บใบรับประกันนี้ไว้เป็นหลักฐาน
 • การกระทำใดนอกเหนือคู่มือการใช้งานที่แนบมากับสินค้า ต้องสอบถามจากฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัทฯ
 • การซ่อมหรือเคลมในระยะประกัน สามารถโทรมาแจ้งมายังฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัทฯ
 • กรณีตรวจสอบแล้ว หากความเสียหายเกิดภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน บริษัทฯ จะดำเนินการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 • กรณีตรวจสอบแล้ว หากความเสียหายเกิดนอกเงื่อนไขการรับประกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่าย

** สำหรับน้ำประปามาตรฐาน กปน.เท่านั้น ห้ามใช้บริเวณน้ำบาดาลหรือน้ำกร่อย

ติดต่อ ฝ่ายบริการลูกค้า บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด  156/20 อาคารธารธนา ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-611-0290 แฟกซ์ 02-611-0652, 02-611-0460
 

ตกลงยอมรับเงื่อนไข