ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

แคตตาล็อก

ถังเก็บน้ำบนดิน

ถังเก็บน้ำบนดิน
DOS Chaba
ถังเก็บน้ำบนดิน
DOS Chaba 3000L - 6000L
ถังเก็บน้ำบนดิน
DOS Chaba Ag+ Combac 3000L - 6000L
ถังเก็บน้ำบนดิน
DOS Chaba Ag+ Combac
ถังเก็บน้ำบนดิน
DOS Champ
ถังเก็บน้ำบนดิน
DOS Deco
ถังเก็บน้ำบนดิน
Dos Deco Ag+ Combac
ถังเก็บน้ำบนดิน
DOS Granito
ถังเก็บน้ำบนดิน
DOS GREENERY
ถังเก็บน้ำบนดิน
DOS GROW
ถังเก็บน้ำบนดิน
DOS Metallic
ถังเก็บน้ำบนดิน
DOS MONEY
ถังเก็บน้ำบนดิน
DOS Natura
ถังเก็บน้ำบนดิน
DOS Natura Ag+ Combac
ถังเก็บน้ำบนดิน
DOS Noble
ถังเก็บน้ำบนดิน
DOS Noble Ag+ Combac
ถังเก็บน้ำบนดิน
DOS Paradise
ถังเก็บน้ำบนดิน
DOS Paradise Ag+ Combac
ถังเก็บน้ำบนดิน
DOS Porcio
ถังเก็บน้ำบนดิน
DOS Romano
ถังเก็บน้ำบนดิน
DOS Romano Ag+ Combac
ถังเก็บน้ำบนดิน
DOS Water Pac DX5
ถังเก็บน้ำบนดิน
Montblanc
ถังเก็บน้ำบนดิน
Timbera
ถังเก็บน้ำบนดิน
DOS Water Pac Series
ถังเก็บน้ำบนดิน
DOS NATURA Water Pac
ถังเก็บน้ำบนดิน
DOS MONTBLANC Water Pac
ถังเก็บน้ำบนดิน
DOS TIMBERA Water Pac

ถังบำบัดน้ำเสีย

ถังบำบัดน้ำเสีย
Dos Compact
ถังบำบัดน้ำเสีย
DOS Hero
ถังบำบัดน้ำเสีย
DOS Ultra

ปั๊มน้ำ

ปั๊มน้ำ
Grundfos ปั๊มน้ำอัตโนมัติแรงดันสูง
ปั๊มน้ำ
Grundfos ปั๊มน้ำอัตโนมัติแรงดันสูง ชนิดแรงดันคงที่
ปั๊มน้ำ
Grundfos ปั๊มน้ำอัตโนมัติ ระบบ Inverter
ปั๊มน้ำ
Grundfos ปั๊มแช่ รุ่น KPC 24/7
ปั๊มน้ำ
Hitachi ปั๊มน้ำอัตโนมัติ รุ่น WTP- XS Series
ปั๊มน้ำ
Hitachi ปั๊มน้ำแรงดันคงที่ XS Series
ปั๊มน้ำ
Hitachi ปั๊มน้ำอัตโนมัติ ระบบ Inverter
ปั๊มน้ำ
Hitachi ปั๊มน้ำแรงดัน ถังแสตนเลส
ปั๊มน้ำ
Hitachi ปั๊มน้ำดูดน้ำลึก
ปั๊มน้ำ
Mitsubishi-โบชัวร์รวมทุกรุ่น
ปั๊มน้ำ
Ebara ปั๊มน้ำอัตโนมัติแรงดันสูง (Motor สแตนเลสและเหล็ก)

ถังเก็บน้ำใต้ดิน

ถังเก็บน้ำใต้ดิน
ถังเก็บน้ำใต้ดิน

ถังดักไขมัน

ถังดักไขมัน
G-TEK
ถังดักไขมัน
ถังดักไขมันชนิดฝังใต้ดิน G-TEK
ถังดักไขมัน
ถังดักไขมันดี-ชัวร์

ถังขยะฝังกำแพง

ถังขยะฝังกำแพง
DOS Extra Series
ถังขยะฝังกำแพง
DOS GOLD GABAGE
รายละเอียดการติดตั้ง

ถังเก็บน้ำบนดิน

ถังเก็บน้ำบนดิน
Montblanc
ถังเก็บน้ำบนดิน
Montblanc Water Pac
ถังเก็บน้ำบนดิน
คำแนะนำการติดตั้งการใช้งานถังเก็บน้ำบนดิน

ถังบำบัดน้ำเสีย

ถังบำบัดน้ำเสีย
คำแนะนำการติดตั้งการใช้งานถังบำบัดน้ำเสีย

ปั๊มน้ำ

ปั๊มน้ำ
HITACHI ปั๊มน้ำแรงดัน ถังแสตนเลส
ปั๊มน้ำ
ปั๊มน้ำแบบธรรมดา รุ่น CP-Q5
ปั๊มน้ำ
HITACHI ปั๊มน้ำดูดน้ำลึก
ปั๊มน้ำ
HITACHI ปั๊มน้ำอัตโนมัติ ชนิดแรงดันคงที่ รุ่น WMP-XS Series
ปั๊มน้ำ
HITACHI ปั๊มน้ำอัตโนมัติ ระบบ Inverter
ปั๊มน้ำ
HITACHI ปั๊มน้ำอัตโนมัติ รุ่น WTP- XS Series
ปั๊มน้ำ
MITSUBISHI ปั๊มน้ำแรงดันคงที่
ปั๊มน้ำ
MITSUBISHI ปั๊มน้ำแบบธรรมดา รุ่น CP-Q5
ปั๊มน้ำ
MITSUBISHI ปั๊มน้ำอัตโนมัติ ระบบ Inverter
ปั๊มน้ำ
MITSUBISHI ปั๊มน้ำอัตโนมัติ รุ่น WP-Q5

ถังเก็บน้ำใต้ดิน

ถังเก็บน้ำใต้ดิน
คำแนะนำการติดตั้งการใช้งานถังเก็บน้ำใต้ดิน

ถังดักไขมัน

ถังดักไขมัน
คำแนะนำการติดตั้งและการใช้งานถังดักไขมัน

ถังขยะฝังกำแพง

ถังขยะฝังกำแพง
คู่มือติดตั้ง ถังขยะฝังกำแพง DOS 60 ลิตร กรอบ 3 นิ้ว