ถังบำบัดน้ำเสีย
ONSITE WASTE WATER TREATMENT
ถังเก็บน้ำบนดิน
ถังเก็บน้ำใต้ดิน
ถังเก็บน้ำขนาดใหญ่
ถังบำบัดน้ำเสีย ULTRA
ถังบำบัดน้ำเสีย HERO
ถังบำบัดน้ำเสีย
ถังบำบัดขนาดใหญ่
ถังดักไขมัน
ถังดักไขมัน G-TEK
ถังดักไขมัน D-SURE
ถังขยะชนิดฝังกำแพง
อุปกรณ์เสริม
ปั๊มน้ำ GRUNDFOS
ปั๊มน้ำ HITACHI
ระบบผลิตน้ำประปา DOS OASIS
ระบบ DOS ECO FUEL
ประกาศบริษัท
รวมเบอร์ติดต่อฉุกเฉิน
ถังบำบัดรวมชนิดเติมอากาศ DOS COMPACT & FIXED FILM AERATION (ST-10)

  รายละเอียดสินค้า
  ถังบำบัดที่รวมถังเกรอะและถังกรองแบบ Fixed Film ไว้ในถังใบเดียวกัน สามารถบำบัดน้ำเสียให้ได้คุณภาพที่ดี โดยน้ำที่ปล่อยออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะจะมีค่า BOD eff>20 mg./l (ตามเงื่อนไขการออกแบบ) ได้มาตรฐานสากล อีกทั้งประหยัดเนื้อที่ในการติดตั้งอีกด้วย
  รายละเอียดการติดตั้งสินค้า

  คุณสมบัติพิเศษ