ถังบำบัดน้ำเสีย
ONSITE WASTE WATER TREATMENT
ถังเก็บน้ำบนดิน
ถังเก็บน้ำใต้ดิน
ถังเก็บน้ำขนาดใหญ่
ถังบำบัดน้ำเสีย ULTRA
ถังบำบัดน้ำเสีย HERO
ถังบำบัดน้ำเสีย
ถังบำบัดขนาดใหญ่
ถังดักไขมัน
ถังดักไขมัน G-TEK
ถังดักไขมัน D-SURE
ถังขยะชนิดฝังกำแพง
อุปกรณ์เสริม
ปั๊มน้ำ GRUNDFOS
ปั๊มน้ำ HITACHI
ระบบผลิตน้ำประปา DOS OASIS
ระบบ DOS ECO FUEL
ประกาศบริษัท
รวมเบอร์ติดต่อฉุกเฉิน
ถังกรองชนิดเติมอากาศ DOS FIXED FILM AERATION (ST_09)

  รายละเอียดสินค้า
  ถังกรองชนิดเติมอากาศ ซึ่งเป็นการผสานของ 2 ระบบคุณภาพ ระหว่างระบบ Fixed Film Aeration ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ กับระบบ Filter ที่อาศัยตัวกลางพลาสติก (Media) เมื่อทั้งสองระบบร่วมกัน จึงเปี่ยมประสิทธิภาพ สามารถลดค่าความสกปรก (BOD) ให้เป็นน้ำทิ้งที่ดี ได้มาตรฐานน้ำทิ้งประเภท ก ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์
  รายละเอียดการติดตั้งสินค้า

  คุณสมบัติพิเศษ