ถังบำบัดน้ำเสีย
ONSITE WASTE WATER TREATMENT
ถังเก็บน้ำบนดิน
ถังเก็บน้ำใต้ดิน
ถังเก็บน้ำขนาดใหญ่
ถังบำบัดน้ำเสีย ULTRA
ถังบำบัดน้ำเสีย HERO
ถังบำบัดน้ำเสีย
ถังบำบัดขนาดใหญ่
ถังดักไขมัน
ถังดักไขมัน G-TEK
ถังดักไขมัน D-SURE
ถังขยะชนิดฝังกำแพง
อุปกรณ์เสริม
ปั๊มน้ำ GRUNDFOS
ปั๊มน้ำ HITACHI
ระบบผลิตน้ำประปา DOS OASIS
ระบบ DOS ECO FUEL
ประกาศบริษัท
รวมเบอร์ติดต่อฉุกเฉิน
ถังเกรอะ SEPTIC (ST-07)

  รายละเอียดสินค้า
  ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบถังเกรอะขั้นแรก Primary Package Treatment Tank ช่วยลดค่าความสกปรก (BOD) ของน้ำเสียก่อนปล่อยเข้าสู่ระบบบำบัดขั้นที่สอง (Secondary Treatment) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อใช้กักเก็บน้ำปัสสาวะและกากอุจจาระก่อนเข้าสู่ (Dos Filter) ต่อไป
  รายละเอียดการติดตั้งสินค้า

  คุณสมบัติพิเศษ