ถังเก็บน้ำบนดิน
ถังเก็บน้ำใต้ดิน
ถังเก็บน้ำขนาดใหญ่
ถังบำบัดน้ำเสีย ULTRA
ถังบำบัดน้ำเสีย HERO
ถังบำบัดน้ำเสีย
ถังบำบัดขนาดใหญ่
ถังดักไขมัน
ถังดักไขมัน G-TEK
ถังดักไขมัน D-SURE
ถังขยะชนิดฝังกำแพง
อุปกรณ์เสริม
ปั๊มน้ำ GRUNDFOS
ปั๊มน้ำ HITACHI
ระบบผลิตน้ำประปา DOS OASIS
ระบบ DOS ECO FUEL
ประกาศบริษัท
รวมเบอร์ติดต่อฉุกเฉิน
เงื่อนไขการรับประกัน
บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด ใคร่ขอแสดงความขอบคุณและแสดงความยินดี ที่ท่านเลือกซื้อสินค้าและบริการคุณภาพของทางบริษัทฯ บริษัทฯขอเรียนว่า ท่านจะได้รับการเอาใจใส่และดูแลเป็อย่างดี และขอแจ้งให้ทราบถึงหลักเกณฑ์การรับประกันดังนี้

1.การเริ่มต้นรับประกัน
ระยะเวลาการรับประกันจะเริ่มต้นตั้งแต่วันส่งมอบสินค้าแก่ลูกค้า

2.ขอบเขตการรับประกัน
ด้วยการซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนใดๆ ที่เกิดจากความเสียหายเนื่องจากความบกพร่องของวัสดุ หรือกรรมวิธีผลิตจากโรงงาน ในระยะเวลาตามนี้

 • ถังบำบัดน้ำเสีย รับประกัน 1 ปี
 • ถังเก็บน้ำสแตนเลส รับประกัน 5 ปี *
 • ถังเก็บน้ำบนดิน DOS Combac Nano Natura / Paradise / Romano / Deco / Nobel / Chaba / Bonnie / Rosemary รับประกัน 25 ปี
 • ถังเก็บน้ำบนดิน Natura / Paradise / Romano / Deco / Nobel / Bonnie / Rosemary / Chaba / Granito / Porcio รับประกัน 20 ปี
 • ถังเก็บน้ำบนดิน Money / Greenery รับประกัน 15 ปี
 • ถังเก็บน้ำบนดิน Otob / Ecojazz รับประกัน 12 ปี
3. การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหายดังนี้
 • ชิ้นส่วนที่ต้องเปลียนตามอายุการใช้งาน
 • การใช้งาน การขนย้าย และการติดตั้งที่ไม่เป็นไปตามคำแนะนำของบริษัทฯ (ตามเอกสารคำแนะนำการติดตั้งดูแลรักษาที่มาพร้อมกับตัวสินค้า)
 • การซ่อมแซม ดัดแปลง ปรับแต่งที่ไม่ถูกต้อง หรือใช้ชิ้นส่วน วัสดุอื่นนอกเหนือจากชิ้นส่วนเดิม โดยมิได้มาจากบริษัทฯ
 • การรื้อย้ายที่ผิดวิธี, การซ่อมแซมที่มิได้กระทำโดยบริษัทฯ
 • การเสื่อมโดยความเก่า ความหมองของสีวัสดุ รวมถึงออกไซด์ของโลหะ
 • อุบัติเหตุ อุบัติภัย รวมถึงภัยธรรมชาติ ภาวะจราจลหรือสงคราม
 • การเปลี่ยนผู้ถือกรรมสิทธิ์ (ผู้ถือกรรมสิทธิ์ คือ ผู้ที่มีชื่อในใบรับประกัน)
 • ความเสียหายจากแรงกด แรงบีบ หรือแรงดัน ที่ผิดจากการใช้งานปกติ
 • ความเสียหายต่อเนื่อง
4. ความรับผิดชอบของลูกค้า
 • กรอกรายละเอียดการรับประกันเพื่อส่งกลับบริษัทฯ ภายใน 7 วัน หรือกรอกรายละเอียดการรับประกันผ่านเว็บไซต์  (www.dos.co.th) นับจากวันที่ได้รับสินค้าและเก็บใบรับประกันนี้ไว้เป็นหลักฐาน
 • การกระทำใดนอกเหนือคู่มือการใช้งานที่แนบมากับสินค้า ต้องสอบถามจากฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัทฯ
 • การซ่อมหรือเคลมในระยะประกัน สามารถโทรมาแจ้งมายังฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัทฯ
 • กรณีตรวจสอบแล้ว หากความเสียหายเกิดภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน บริษัทฯ จะดำเนินการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 • กรณีตรวจสอบแล้ว หากความเสียหายเกิดนอกเงื่อนไขการรับประกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่าย
** สำหรับน้ำประปามาตรฐาน กปน.เท่านั้น ห้ามใช้บริเวณน้ำบาดาลหรือน้ำกร่อย

ติดต่อ ฝ่ายบริการลูกค้า บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด  156/20 อาคารธารธนา ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-611-0290 แฟกซ์ 02-611-0652, 02-611-0460