ถังเก็บน้ำบนดิน
ถังเก็บน้ำใต้ดิน
ถังเก็บน้ำขนาดใหญ่
ถังบำบัดน้ำเสีย ULTRA
ถังบำบัดน้ำเสีย HERO
ถังบำบัดน้ำเสีย
ถังบำบัดขนาดใหญ่
ถังดักไขมัน
ถังดักไขมัน G-TEK
ถังดักไขมัน D-SURE
ถังบำบัดไขมันด้วยไฟฟ้า ECO-TEK
ถังขยะชนิดฝังกำแพง
อุปกรณ์เสริม
ปั๊มน้ำ GRUNDFOS
ปั๊มน้ำ HITACHI
ระบบผลิตน้ำประปา DOS OASIS
ระบบ DOS ECO FUEL
ประกาศบริษัท
รวมเบอร์ติดต่อฉุกเฉิน
ตัวอย่าง ภาพผลงาน หน่วยงานภาคเอกชน
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
ตัวอย่าง ผลงาน ราชการและรัฐวิสาหกิจ
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
ตัวอย่าง ผลงานระบบผลิตก๊าซชีวภาพชุดสำเร็จรูป
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
โครงการหมู่บ้านชั้นนำที่ไว้วางใจผลิตภัณฑ์ DOS เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของโครงการ
   
   
   
   
   
   
   
   
ตัวอย่าง ภาพโครงการจากต่างประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / เกาะมัลดีฟส์
   
   
   
   
   
   
   
   
บริษัทฯ ชั้นนำที่ไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ของ DOS
   
   
   
   
   
   
   
   
ตัวอย่าง ผลงาน อุตสาหกรรม
   
   
   
   
ตัวอย่าง ภาพโครงการที่เลือกใช้ถังขยะชนิดฝังกำแพง
   
   
   
   
ตัวอย่าง ผลงานถังบำบัดไขมันด้วยระบบไฟฟ้า (ECO-TEK)
โรงงานผลิตลูกชิ้นปลาเล่าจึง