ถังเก็บน้ำบนดิน
ถังเก็บน้ำใต้ดิน
ถังเก็บน้ำขนาดใหญ่
ถังบำบัดน้ำเสีย ULTRA
ถังบำบัดน้ำเสีย HERO
ถังบำบัดน้ำเสีย
ถังบำบัดขนาดใหญ่
ถังดักไขมัน
ถังดักไขมัน G-TEK
ถังดักไขมัน D-SURE
ถังขยะชนิดฝังกำแพง
อุปกรณ์เสริม
ปั๊มน้ำ GRUNDFOS
ปั๊มน้ำ HITACHI
ระบบผลิตน้ำประปา DOS OASIS
ระบบ DOS ECO FUEL
ประกาศบริษัท
รวมเบอร์ติดต่อฉุกเฉิน
 
กลุ่มบริษัทธรรมสรณ์ มอบเรือไฟเบอร์กล๊าสและ Biotab ให้กับลุกค้าโครงการหมู่บ้านจัดสรร
เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วม กำลังแพร่กระจายไปทุกที่ทั่วกรุงเทพมหานคร ทำให้ลูกค้าโครงการประสบปัญหาอุทกภัยตามโครงการหมู่บ้านจัดสรรต่างๆ ทำให้ไม่สามารถเดินทางได้สะดวก ดังนั้น ทางกลุ่มบริษัทธรรมสรณ์ได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้เกิดโครงการ "DOS แบ่งปัน สู่ผู้ประสบภัย" โดยให้ยืมเรือเพื่อเข้าอำนวยความสะดวกและช่วยผู้ประสบภัยตามโครงการหมู่บ้านจัดสรรต่างๆ รวมถึงได้มอบ BIOTAB (แบคทีเรียชนิดพิเศษสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย) เพื่อลดปัญหาเรื่องกลิ่นน้ำเสียจากปัญหาน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน อีกทั้งยังช่วยบำบัดน้ำเสียตามโครงการต่างๆอีกด้วย

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
บริษัท พฤกษา จำกัด (มหาชน)
บริษัท พฤกษา จำกัด (มหาชน)
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เคซี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เคซี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
บริษัท แลนด์ & เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท แลนด์ & เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซื่อตรงกรุ๊ป จำกัด
บริษัท ซื่อตรงกรุ๊ป จำกัด


< BACK