ถังเก็บน้ำบนดิน
ถังเก็บน้ำใต้ดิน
ถังเก็บน้ำขนาดใหญ่
ถังบำบัดน้ำเสีย ULTRA
ถังบำบัดน้ำเสีย HERO
ถังบำบัดน้ำเสีย
ถังบำบัดขนาดใหญ่
ถังดักไขมัน
ถังดักไขมัน G-TEK
ถังดักไขมัน D-SURE
ถังขยะชนิดฝังกำแพง
อุปกรณ์เสริม
ปั๊มน้ำ GRUNDFOS
ปั๊มน้ำ HITACHI
ระบบผลิตน้ำประปา DOS OASIS
ระบบ DOS ECO FUEL
ประกาศบริษัท
รวมเบอร์ติดต่อฉุกเฉิน
 
กลุ่มบริษัทธรรมสรณ์ร่วมกับมูลนิธิร่วมกตัญญู ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ ถนนพุทธมณฑล
กลุ่มบริษัทธรรมสรณ์ นำโดย คุณปรีชา เมืองโต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายผลิต และพนักงานบริษัทฯที่มีจิตอาสาอีกประมาณ 20-30 คน ร่วมกับศูนย์อำนวยการใหญ่ มูลนิธิร่วมกตัญญู ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ ถนนพุทธมณฑล สาย 5 ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ ทางบริษัทฯได้จัดทำถุงยังชีพ จำนวน 250 ชุด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ชุมชนซอยสุขาภิบาล นอกจากนี้ทางมูลนิธิฯ ได้จัดทำอาการกล่องสำเร็จรูป เพื่อนำไปบริจาคร่วมกัน เดินทางโดยใช้เรือของบริษัท 1 ลำ และเรือของมูลนิธิ 2 ลำ ในการเข้าไปช่วยเหลือผุ้ประสบภัย สถานการณ์ระดับน้ำของชุมชนแห่งนี้ ประมาณ 80 ซ.ม. และสภาพน้ำเริ่มมีกลิ่น เนื่องจากท่วมขังมาเป็นระยะเวลานาน และการเข้า-ออก ยังคงจำเป็นต้องใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทาง< BACK