ถังเก็บน้ำบนดิน
ถังเก็บน้ำใต้ดิน
ถังเก็บน้ำขนาดใหญ่
ถังบำบัดน้ำเสีย ULTRA
ถังบำบัดน้ำเสีย HERO
ถังบำบัดน้ำเสีย
ถังบำบัดขนาดใหญ่
ถังดักไขมัน
ถังดักไขมัน G-TEK
ถังดักไขมัน D-SURE
ถังขยะชนิดฝังกำแพง
อุปกรณ์เสริม
ปั๊มน้ำ GRUNDFOS
ปั๊มน้ำ HITACHI
ระบบผลิตน้ำประปา DOS OASIS
ระบบ DOS ECO FUEL
ประกาศบริษัท
รวมเบอร์ติดต่อฉุกเฉิน
 
บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด ร่วมกับ SCG Chemical และ Thaibev มอบถังน้ำดื่มให้กับศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัย รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,200,000 บาท
บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายถังเก็บน้ำภายใต้เครื่องหมายการค้า "DOS" ร่วมมือกับพันธมิตรการค้า บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริจาคถังน้ำดื่มขนาดบรรจุ 1,000 ลิตร ให้กับศูนย์พักพิงชั่วคราวและหน่วยงานต่างๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในโครงการน้ำดื่มน้ำใจเพื่อผู้ประสบอุทุกภัย จำนวน 150 ใบ มูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,200,000 บาท ทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ประสบภัย รวมถึงเจ้าหน้าที่และจิตอาสา ในกรณีเกิดน้ำดื่มบรรจุขวดขาดแคลน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ (บางใหญ่)
DOS/SCG Chemical/Thaibev
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (กทม.)
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (กทม.)
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Modernine TV
ศาลาว่าการจังหวัดนนทบุรี
กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ (บางใหญ่)


< BACK