ถังเก็บน้ำบนดิน
ถังเก็บน้ำใต้ดิน
ถังเก็บน้ำขนาดใหญ่
ถังบำบัดน้ำเสีย ULTRA
ถังบำบัดน้ำเสีย HERO
ถังบำบัดน้ำเสีย
ถังบำบัดขนาดใหญ่
ถังดักไขมัน
ถังดักไขมัน G-TEK
ถังดักไขมัน D-SURE
ถังขยะชนิดฝังกำแพง
อุปกรณ์เสริม
ปั๊มน้ำ GRUNDFOS
ปั๊มน้ำ HITACHI
ระบบผลิตน้ำประปา DOS OASIS
ระบบ DOS ECO FUEL
ประกาศบริษัท
รวมเบอร์ติดต่อฉุกเฉิน
 
ภาพบรรยากาศบูธ DOS Life ในงานสถาปนิก 60
DOS จัดบูธในงานถาปนิก60 มีผู้มาร่วมชมและให้ความสนใจงานมากมาย บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ทางบริษัทได้นำผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมมากมายมาจัดแสดง อาทิ สาธิตการเดินระบบบำบัดน้ำประปา ระบบผลิตน้ำประปา DOS PCF ระบบบำบัดน้ำเสียทั้งในอาคารอุตสหากรรม และ ในอาคารบ้านพักอาศัย รวมถึงระบบนำน้ำเสียมาบำบัดและ Reuse กลับมาใช้ได้ใหม่ (ระบบ DOS Membrane) เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมทำสลัดผักไฮโดรโปนิกส์ ,กิจกรรมแจก Dunkin Donuts ชนิดพิเศษ และ กิจกรรมถ่ายรูปคู่กับมาสคอต เพื่อชิงตุ๊กตาสุดน่ารัก และได้รับสาระความรู้มากมาย งานนี้นอกจากจะได้รับสาระความรู้แล้ว ยังได้ของที่ระลึก และได้ร่วมสนุกกิจกรรมต่างๆอีกด้วย

สำหรับบูธ DOS ของบริษัทธรรมสรณ์ จัดแสดงที่อาคารชาเลนเจอร์ 3 หมายเลขบูธ S104 เสาต้นที่ G-42< BACK