ถังเก็บน้ำบนดิน
ถังเก็บน้ำใต้ดิน
ถังเก็บน้ำขนาดใหญ่
ถังบำบัดน้ำเสีย ULTRA
ถังบำบัดน้ำเสีย HERO
ถังบำบัดน้ำเสีย
ถังบำบัดขนาดใหญ่
ถังดักไขมัน
ถังดักไขมัน G-TEK
ถังดักไขมัน D-SURE
ถังขยะชนิดฝังกำแพง
อุปกรณ์เสริม
ปั๊มน้ำ GRUNDFOS
ปั๊มน้ำ HITACHI
ระบบผลิตน้ำประปา DOS OASIS
ระบบ DOS ECO FUEL
ประกาศบริษัท
รวมเบอร์ติดต่อฉุกเฉิน
 
งานสัมมนา "นวัตกรรมระบบผลิตน้ำประปาและรีไซเคิลน้ำเสียโดย DOS"
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ทางกลุ่มบริษัทธรรมสรณ์ ได้จัดงานสัมมนา "นวัตกรรมระบบผลิตน้ำประปาและรีไซเคิลน้ำเสียโดย DOS" ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ ถนนวิภาวดี รังสิต
ภายในงานได้มีสัมนาให้ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบผลิตน้ำประปา และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการรีไซเคิลน้ำเสีย อาทิ

- เทคโนโลยีการผลิตน้ำประปาด้วย Pore Control Fiber (PCF) สามารถลดพื้นที่ในการก่อสร้างลง 75% ประหยัดการใช้สารเคมี และไฟฟ้าถึง 50%
- เทคโนโลยีการรีไซเคิลน้ำเสีย ด้วย Membrane Bioreactor (MBR) ที่ทำให้สามารถนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยเทคโนโลยี MEMBRANE จากประเทศเยอรมันนี
- เทคโนโลยีการผลิตน้ำประปาจากแหล่งน้ำที่มีความขุ่นสูงด้วยระบบ Actiflo จากบริษัท VEOLIA ซึ่งเป็นผู็เชี่ยวชาญระบบการจัดการน้ำจากนานาประเทศ โดยผู้ออกแบบจาก VEOLIA ประจำภูมิภาคเอเชีย

เป็นต้น โดยภายในงาน มีวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งผู้ออกแบบเทคโนโลยีทั้งในและจากต่างประเทศมาให้ความรู้และเข้าร่วมการบรรยาย รวมทั้งยังมีเปิดให้ชมบูธตัวอย่างสินค้ามากมาย เช่น บูธระบบผลิตน้ำประปา DOS PCF, บูธระบบบำบัดน้ำเสีย MEMBRANE BIORACTOR (MBR), บูธเกี่ยวกับระบบซ่าเชื้อโรคด้วยระบบ UV ,บูธเกี่ยวกับระบบพลังงาน เป็นต้น และรับของที่ระลึกจาก DOS< BACK