ถังเก็บน้ำบนดิน
ถังเก็บน้ำใต้ดิน
ถังเก็บน้ำขนาดใหญ่
ถังบำบัดน้ำเสีย ULTRA
ถังบำบัดน้ำเสีย HERO
ถังบำบัดน้ำเสีย
ถังบำบัดขนาดใหญ่
ถังดักไขมัน
ถังดักไขมัน G-TEK
ถังดักไขมัน D-SURE
ถังขยะชนิดฝังกำแพง
อุปกรณ์เสริม
ปั๊มน้ำ GRUNDFOS
ปั๊มน้ำ HITACHI
ระบบผลิตน้ำประปา DOS OASIS
ระบบ DOS ECO FUEL
ประกาศบริษัท
รวมเบอร์ติดต่อฉุกเฉิน
บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด ก่อตั้งในปี 2534 โดยนายธิติ โตวิวัฒน์ และกลุ่มเพื่อนวิศวกรรวมถึงนักสิ่งแวดล้อมที่รวมตัวกัน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะดำเนินธุรกิจอันมีส่วนช่วยเหลือ บรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ในระยะเริ่มต้นบริษัทดำเนินธุรกิจในแวดวงของน้ำและน้ำเสีย จนได้รับความไว้วางใจให้บริษัทได้ช่วยเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ ของโครงการต่างๆมากมายทั้งภาครัฐและเอกชน ภายใต้ Concept Total Water Management และผลิตภัณฑ์เครื่องหมายการค้า บริษัทเริ่มได้รับความไว้วางใจ จากลูกค้ามากขึ้น จึงได้ขยายธุรกิจจากทางด้านน้ำและน้ำเสีย สู่ธุรกิจสิ่งแวดล้อมอื่นๆข้างเคียง อาทิระบบจัดการขยะเพิ่มผลิตภัณฑ์จากกลุ่ม ถังบำบัดน้ำเสีย และถังเก็บน้ำ โดยเพิ่มเตาเผาขยะ เครื่องคัดแยก ระบบจัดการขยะครบวงจรที่มากขึ้น ภายหลังบริษัทจึงเปลี่ยน Concept จากเพียง Total water management มาเป็น Total environment management เพื่อให้ครอบคลุมการบริการมากยิ่งขึ้น

ปัจจุบัน บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด มีนโยบายมุ่งพัฒนาตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าสูงสุด โดยครอบคลุม การบำบัดรักษาน้ำเสีย การเก็บน้ำรวมทั้งในครัวเรือน และอุตสาหกรรม รวมถึงธุรกิจทางด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ซึ่งปัจจุบันได้ขยายบริษัทแบ่งได้ดังนี้

1. บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด

    ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กลุ่มถังเก็บน้ำและถังบำบัดน้ำเสียและการพัฒนาระบบ

    การทำงาน (Think Tank) และถังน้ำขนาดใหญ่

    ทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท

    เว็บไซต์ : www.dos.co.th, www.thammasorn.co.th

2. บริษัท ธรรมสรณ์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

    ผู้ผลิตและติดตั้งระบบ Bio-Gas ตั้งแต่ขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่

    ทุนจดทะเบียน 4 ล้านบาท

    เว็บไซต์ : www.dos-te.com

3. บริษัท สยามเวสท์แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

    เป็นบริษัทให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการของเสียครบวงจร

    ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท

    เว็บไซต์ : www.wastemanagement.co.th,www.siamwaste.com

4. บริษัท เรโปร เฮ้าส์ จำกัด

    ดำเนินธุรกิจทางด้านประตู รั้ว (Technocraft) และหน้าต่าง (Lynn)

    ทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท

    เว็บไซต์ : www.reprohouse.co.th,www.lynn.co.th

5. บริษัท ธรรมสรณ์จัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม จำกัด

    ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทน

    ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท

    เว็บไซต์ : www.teemthai.com

6. บริษัท ธรรมสรณ์ นาโนโซลูชั่นส์ จำกัด

    ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับซิลเวอร์ นาโน ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในเรื่อง Antibacteria

    ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท

    เว็บไซต์ : www.snanos.co.th

  

โรงงานธรรมสรณ์ (กระทุ่มแบน)

โรงงานธรรมสรณ์ (ขอนแก่น)

โรงงานธรรมสรณ์ (ภูเก็ต)

โรงงานธรรมสรณ์ (ลำพูน)