ถังบำบัดน้ำเสีย
ONSITE WASTE WATER TREATMENT
ถังบำบัดน้ำเสีย
ถังบำบัดน้ำเสีย HERO
ถังบำบัดน้ำเสีย ULTRA
ถังบำบัดน้ำเสีย CHAMP
ถังเก็บน้ำใต้ดิน
ถังเก็บน้ำบนดิน
ถังดักไขมัน
ถังดักไขมัน G-TEK
ถังดักไขมัน D-SURE
ถังบำบัดไขมันด้วยไฟฟ้า ECO-TEK
ถังบำบัดขนาดใหญ่
ถังเก็บน้ำขนาดใหญ่
ถังขยะชนิดฝังกำแพง
อุปกรณ์เสริม
ปั๊มน้ำ GRUNDFOS
ปั๊มน้ำ HITACHI
ระบบผลิตน้ำประปา DOS OASIS
ระบบ DOS ECO FUEL
ประกาศบริษัท
รวมเบอร์ติดต่อฉุกเฉิน
   
Dos Compact
มาตรฐานทดสอบความแข็งแรง
คำแนะนำการเลือกใช้
   
Super Sept Compact
มาตรฐานทดสอบความแข็งแรง
คำแนะนำการเลือกใช้
   
Sure Compact
มาตรฐานทดสอบความแข็งแรง
คำแนะนำการเลือกใช้
   
ถังเกรอะ SEPTIC (ST-07)
   
ถังกรองชนิดไร้อากาศ DOS FILTER (ST-08)
   
ถังกรองชนิดเติมอากาศ DOS FIXED FILM AERATION (ST_09)
   
ถังบำบัดรวมชนิดเติมอากาศ DOS COMPACT & FIXED FILM AERATION (ST-10)